Sibiga Grzegorz, Nadanie przez system teleinformatyczny identyfikatora pisma w doręczanym wydruku decyzji. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2022 r., I FSK 217/22

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/12/104
Autor:
Rodzaj: glosa

Nadanie przez system teleinformatyczny identyfikatora pisma w doręczanym wydruku decyzji. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2022 r., I FSK 217/22

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX