Karpacka Katarzyna, Legitymacja procesowa w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Źródło interesu prawnego z art. 28 k.p.a. - glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2022 r., I OPS 1/22

Glosy
Opublikowano: Glosa 2022/4/105-111
Autor:
Rodzaj: glosa

Legitymacja procesowa w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Źródło interesu prawnego z art. 28 k.p.a. - glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2022 r., I OPS 1/22

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX