Legalność ograniczenia działalności usługowej w parku kulturowym. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego... - OpenLEX

Gubała Marcin, Legalność ograniczenia działalności usługowej w parku kulturowym. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2021 r. (II OSK 3735/18)

Glosy
Opublikowano: OwSS 2022/4/118-127
Autor:
Rodzaj: glosa

Legalność ograniczenia działalności usługowej w parku kulturowym. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2021 r. (II OSK 3735/18)

Glosa odnosi się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.09.2021 r., II OSK 3735/18, w którym rozstrzygnięto w sprawie ograniczenia działalności gospodarczej w parku kulturowym. Sąd stwierdził, że na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są dopuszczalne ograniczenia odnoszące się do moralności publicznej. W glosie dostrzeżono, że skonstruowanie ograniczenia tego rodzaju wymaga sięgnięcia po technikę prawodawczą szczególnego rodzaju. Ponadto przepisy ustanawiające ograniczenie muszą być zgodne z podstawowymi wartościami w danej wspólnocie oraz z zasadą proporcjonalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX