Wesołowska Agnieszka, Leasing zwrotny a prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 27 marca 2019 r., C-201/18

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Leasing zwrotny a prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 27 marca 2019 r., C-201/18

1.Wprowadzenie

W niniejszym opracowaniu omówiony zostanie belgijski wyrok Trybunału w sprawie C-201/18 , w którym to sąd, opierając się na przepisach dotyczących dokonywania korekty rozliczenia VAT naliczonego, o czym będzie mowa w dalszej części niniejszej glosy, zajął się po raz pierwszy w historii swojego, co do zasady wewnętrznie spójnego orzecznictwa, specyficzną formą leasingu – tzw. leasingiem zwrotnym. To właśnie tezy dotyczące zasad opodatkowania leasingu zwrotnego (ang. sale and lease back) należy uznać za przełomowe i dodatkowo wywołujące ogromne skutki dla polskich podatników, działających w oparciu o krajowe przepisy w zakresie VAT.

Już w tym miejscu należy zaznaczyć, że co do zasady leasing zwrotny, o którym mowa w sprawie C-201/18, Mydibel SA, dotyczący na jej kanwie nieruchomości, polega na tym, że dostawca towaru sprzedaje go firmie leasingowej, a potem uzyskuje prawo do jego używania i spłaca go w ratach. Już w tym miejscu można zauważyć, nie przeprowadzając dalszej analizy, że wyrok...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX