Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Koszty inwestycyjne w kontekście prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Glosa do wyroku TS z dnia 22 marca 2012 r., C-153/11

1.Wprowadzenie

W myśl przepisu wyrażonego w art. 168 lit. a dyrektywy 112 , jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia od kwoty podatku VAT, którą zobowiązany jest zapłacić kwot podatku VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika. Przepis ten, stanowiący niejako fundament wspólnego systemu podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stanowi odpowiednik normy wyrażonej w obszernym przepisie art. 17 VI dyrektywy , która uprzednio obowiązywała. Jak już zaznaczono, powyższa norma, zezwalająca podatnikowi na odliczenie podatku VAT naliczonego od dokonanych opodatkowanych zakupów towarów i usług od podatku należnego z tytułu wykonywania opodatkowanej podatkiem VAT działalności gospodarczej stanowi fundament wspólnego systemu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?