Wesołowska Agnieszka, Korekta VAT z niezapłaconych faktur. Glosa do wyroku TS z dnia 8 maja 2019 r., C-127/18

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Korekta VAT z niezapłaconych faktur. Glosa do wyroku TS z dnia 8 maja 2019 r., C-127/18

1.Wprowadzenie

Komentowane orzeczenie Trybunału wydane w czeskiej sprawie dotyczy bezpośrednio jednego z najważniejszych zagadnień występujących tak na gruncie wspólnego systemu VAT, jak i przepisów prawa krajowego, w tym polskiego, a mianowicie sposobu ustalania dla potrzeb opodatkowania VAT podstawy opodatkowania. W tym kontekście istotne jest to, że oprócz ustalenia właściwego zakresu przedmiotowego i podmiotowego opodatkowania VAT, dla prawidłowego ustalenia wysokości podatku i jednocześnie spełnienia warunków zasady powszechności opodatkowania, na której zasadza się wspólny system VAT, niezbędne jest również ustalenie podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania, jak się podkreśla , jest jednym z elementów konstrukcyjnych VAT. Iloczyn tej kwoty oraz stawki podatku stanowi kwotę VAT, jaką podatnik musi naliczyć od dokonanej transakcji podlegającej opodatkowaniu. Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną obecnie na gruncie przepisu art. 73Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX