Ciechorski Jan, Kontrola przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta. Glosa do uchwały SN z dnia 8 listopada 2016 r., III CZP 66/16

Glosy
Opublikowano: Glosa 2018/3/112-118
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Kontrola przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta. Glosa do uchwały SN z dnia 8 listopada 2016 r., III CZP 66/16

Glosowana uchwała Sądu Najwyższego ma fundamentalne znaczenie dla oceny zasadności przyjęcia bez zgody osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego. Swoboda sądu opiekuńczego w dokonywaniu odpowiadającej stanowi faktycznemu kwalifikacji prawnej takiego przyjęcia jest wynikiem sprawowania przezeń wymiaru sprawiedliwości, a z punktu widzenia osoby przymusowo przyjętej stanowi zapewnienie poszanowania jej konstytucyjnie gwarantowanych praw. Zgadzając się z tezą prezentowaną przez Sąd Najwyższy, wskazać należy na różnorodne konsekwencje orzeczeń sądów, w szczególności dotyczących zmiany podstawy prawnej takiego przyjęcia, które mogą prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX