Keler Grzegorz, Konieczność złożenia pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu. Glosa do uchwały NSA z 25.04.2022 r., II FPS 1/22

Glosy
Opublikowano: PP 2022/12/40-45
Autor:
Rodzaj: glosa

Konieczność złożenia pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu. Glosa do uchwały NSA z 25.04.2022 r., II FPS 1/22

„1. Użyty w art. 138e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) zwrot «we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego» należy rozumieć w ten sposób, że odwołuje się on do wynikającego ze stosunku podstawowego materialnego zakresu pełnomocnictwa szczególnego, co oznacza, że może ono obejmować każdą sprawę należącą do właściwości organu podatkowego, do której stosuje się przepisy tej ustawy.

2. Jednakże, do wywołania skutku procesowego konieczne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym, stosownie do art. 138e § 3 Ordynacji podatkowej”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX