Kompletność regulacji przesłanek stażowych odprawy emerytalno-rentowej w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury. Glosa do... - OpenLEX

Grześków Małgorzata, Kompletność regulacji przesłanek stażowych odprawy emerytalno-rentowej w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury. Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 2020 r., III PK 41/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/3/26
Autor:
Rodzaj: glosa

Kompletność regulacji przesłanek stażowych odprawy emerytalno-rentowej w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury. Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 2020 r., III PK 41/19

Słowa kluczowe: odprawa emerytalno-rentowa, pracownik sądu, pragmatyki pracownicze, posiłkowe stosowanie przepisów, odesłania

Zatrudnienie w sferze publicznej dotyczy zarówno szczególnych stosunków pracy regulowanych przez pracownicze pragmatyki służbowe (np. zatrudnienie w urzędach państwowych, służbie cywilnej, sądach, prokuraturze), jak i zatrudnienia niepracowniczego typu administracyjnego normowanego przez ustawy dotyczące służb zmilitaryzowanych i żołnierzy zawodowych (służbowe pragmatyki niepracownicze) . Zatrudnienie typu administracyjnego nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu art. 5 Kodeksu pracy , w przypadku braku zatem odpowiedniej regulacji w służbowej pragmatyce niepracowniczej przepisy Kodeksu pracy mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie na podstawie specjalnych odesłań. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku pragmatyk pracowniczych, które normują status osób zatrudnionych na podstawie szczególnych stosunków pracy w rozumieniu art. 5k.p. W konsekwencji, w zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX