Gadecki Bartłomiej, Karne prawo - odpowiedzialność karna za zabór w celu przewłaszczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 4 listopada 2015 r., II AKa 275/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2017/3/29
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Karne prawo - odpowiedzialność karna za zabór w celu przewłaszczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 4 listopada 2015 r., II AKa 275/15

W glosowanym orzeczeniu odniesiono się między innymi do odpowiedzialności karnej za zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych niebędących w legalnym obrocie, uznając, że sprawca zabierający takie środki lub substancje nie popełnia przestępstwa kradzieży (bowiem rzeczą ruchomą na gruncie prawa karnego nie są ani środki odurzające, ani psychotropowe, które nie zostały dopuszczone do legalnego obrotu) , jak również nie popełnia przestępstwa z art. 64 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (ponieważ przedmiotem tego przestępstwa są narkotyki dopuszczone do legalnego obrotu) .

Powyższe poglądy nie zasługują na aprobatę. Na marginesie należy wskazać, że wyrok ten dotyka problematyki odpowiedzialności za tzw. porachunki w świecie przestępczym i kwestii odpowiedzialności karnej za zachowania, gdzie sprawcą i ofiarą jest osoba popełniająca przestępstwo. Oprócz zachowania polegającego na zaborze przez sprawcę narkotyków, czynami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX