Glosy
Opublikowano: PPC 2019/3/388-404
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Jurysdykcja krajowa w sprawie o naruszenie prawa konsumentów do ochrony danych osobowych. Glosa do wyroku TS z dnia 25 stycznia 2018 r., C-498/16

Słowa kluczowe: jurysdykcja krajowa, konsument, cesja wierzytelności, rozporządzenie nr 1215/2012, rozporządzenie nr 2016/679

Glosowany wyrok dotyczy sprawy austriackiego aktywisty Maximiliana Schremsa, który zainicjował postępowanie sądowe przeciwko Facebook Ireland Ltd. W procesie toczącym się przed sądem okręgowym dla spraw cywilnych w Wiedniu (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien) zarzucał on pozwanemu szereg naruszeń prawa austriackiego, irlandzkiego i unijnego w zakresie prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Na tej podstawie sformułował żądania dotyczące stwierdzenia posiadania przez pozwanego w postępowaniu głównym przymiotu usługodawcy i poddania go obowiązującym regulacjom; stwierdzenia bezskuteczności postanowień umowy (conditions of use); zaniechania przez pozwanego wykorzystywania do własnych celów lub celów osób trzecich danych osobowych powoda; udzielenia informacji dotyczących wykorzystywania tych danych; naprawienia szkody i zwrotu bezpodstawnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację