Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/90
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Interpretacja zasady dobrego sąsiedztwa w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 stycznia 2019 r., II OSK 568/17

Słowa kluczowe: zasada dobrego sąsiedztwa, kontynuacja funkcji zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wolność zagospodarowania

Zasadniczym problemem interpretacyjnym w glosowanym orzeczeniu jest wykładnia przesłanki z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , ustanawiającej jeden z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy. Przepis ten stanowi, że tego typu decyzja może być wydana, jeżeli spełniony jest tzw. warunek kontynuacji funkcji zabudowy będący elementem zasady dobrego sąsiedztwa.

Przed dokonaniem wykładni wymienionego przepisu należy jednak wspomnieć o charakterze decyzji o warunkach zabudowy, a w szczególności zasadniczej różnicy pomiędzy ustaleniem warunków zabudowy poprzez taką decyzję a zagospodarowaniem przestrzennym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To właśnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powstają w wyniku przeprowadzenia procedury planistycznej. Plany te...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację