Pahl Bogumił, Glosa do wyroku WSA z dnia 5 sierpnia 2010 r., I SA/Sz 301/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku WSA z dnia 5 sierpnia 2010 r., I SA/Sz 301/08

I.

Glosowany wyrok dotyczy kwestii powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków i budowli. Jest to doniosły problem, powstający na etapie realizacji podatku od nieruchomości, wywołujący przy tym liczne kontrowersje w doktrynie prawa podatkowego . Wynika on z tego, że na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca wprowadził tzw. wakacje podatkowe w zakresie tej kategorii przedmiotów opodatkowania – obowiązek podatkowy powstaje dopiero z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Sprawa jest stosunkowo prosta, w sytuacji gdy inwestor buduje obiekt budowlany na własne potrzeby, tj. bez zamiaru dalszego odsprzedania. Komplikuje się natomiast, w przypadku gdy wznosi budynek lub budowlę i następnie ją zbywa. Czy taki obiekt nie będzie opodatkowany do końca roku, w którym go wybudowano? Czy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX