Drelichowska Angelika, Glosa do wyroku WSA z dnia 24 marca 2015 r., III SA/Wr 838/14

Glosy
Opublikowano: ST 2016/11/85-88
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 24 marca 2015 r., III SA/Wr 838/14

1. Komentowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczy instytucji wniosku o wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. W orzeczeniu została poruszona problematyka dopuszczalności wniesienia takiego wniosku, a mianowicie wymogu prowadzenia egzekucji w stosunku do rzeczy lub prawa majątkowego, którego wyłączenia spod egzekucji domaga się osoba trzecia.

Glosowanym wyrokiem WSA we Wrocławiu oddalił skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wyłączenie spod egzekucji ruchomości w postaci samochodu. W uzasadnieniu wyroku podniesiono m.in., że „wniosek o wyłączenie spod egzekucji, który jest w stanie skutecznie wszcząć postępowanie w tym zakresie, można złożyć dopiero wówczas, gdy zostanie skierowana do danej rzeczy egzekucja administracyjna”.

2. Sąd w pełni zasadnie przyjął, że wystąpienie z wnioskiem o wyłączenie spod egzekucji jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX