Styczyński Rafał, Glosa do wyroku WSA z dnia 18 marca 2015 r., I SA/Op 29/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 18 marca 2015 r., I SA/Op 29/15

Uwagi ogólne

Glosowany wyrok WSA dotyczy momentu dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji przez przedsiębiorców. Od wielu lat kwestia ta budzi wątpliwości interpretacyjne, co skutkuje sporami z organami podatkowymi, które swój finał często mają przed sądem.

Z momentem otrzymania dotacji pojawiają się wątpliwości, jak dalej amortyzować zrefundowany środek trwały oraz czy należy dokonać korekty dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych.

Przepisy podatkowe nie wskazują, czy podatnik, który rozpoczął już dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych środków trwałych, a następnie uzyskał taki zwrot wydatków, powinien wcześniej dokonane odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów proporcjonalnie z kosztów tych wyłączyć (np. w drodze korekty zeznania podatkowego), czy też takie niezaliczanie do kosztów dotyczy tych odpisów amortyzacyjnych, które będą dokonywane już po uzyskaniu dotacji.

Stan faktyczny

Podatnik zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie pisemnej interpretacji....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX