Styczyński Rafał, Glosa do wyroku WSA z dnia 15 marca 2011 r., I Sa/BD 19/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 15 marca 2011 r., I Sa/BD 19/11

Uwagi ogólne

W glosowanym wyroku WSA zajął się kwestią stosowania kasy fiskalnej przez podatników zwolnionych. Zagadnienie to od dawna budziło kontrowersje zarówno wśród ekspertów, jak i składów orzekających.

Jest to niezwykle istotne zagadnienie, bowiem znaczna część podmiotów korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT przy jednoczesnym przekroczeniu limitu do stosowania kasy fiskalnej.

Stan faktyczny

Podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Przedstawiając stan faktyczny, wskazał, iż prowadzi działalność z zakresie usług fryzjerskich, korzystając z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Ponieważ dotychczas nie miał takiego obowiązku, nie prowadził rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Podatnik zapytał, kiedy ma obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej zgodnie z art. 111u.p.t.u. W jego ocenie kasę fiskalną powinien...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX