Zięty Jakub Jan, Glosa do wyroku WSA z dnia 1 lipca 2014 r., II SA/Ol 608/14

Glosy
Opublikowano: OwSS 2016/1/130-137
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 1 lipca 2014 r., II SA/Ol 608/14

Rada gminy może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach wyraźnie wskazanych w odrębnej normie delegacyjnej, np. w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f–g ustawy o samorządzie gminnym. Odróżnienie uchwały od innego aktu będzie w większości przypadków uzależnione od tego, czy jego treść zawiera wiążące rozstrzygnięcie o charakterze władczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX