Górski Marcin, Glosa do wyroku TS z dnia 24 listopada 2011 r., C-70/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 24 listopada 2011 r., C-70/10

1.Stan faktyczny

Pozwana przed sądem belgijskim Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) to organizacja reprezentująca i zarządzająca prawami przysługującymi autorom, kompozytorom i wydawcom utworów muzycznych w zakresie udzielania zezwoleń na wykorzystywanie chronionych utworów przez osoby trzecie. Powodowa spółka Scarlet Extended SA (dalej: Scarlet) to dostawca dostępu do Internetu (Internet Service Provider, w skrócie: „ISP”), nie oferujący zarazem innych usług, takich jak pobieranie lub wymiana plików. Organizacja SABAM doszła do wniosku, że klienci Scarlet bez zezwolenia i nieodpłatnie pobierają z Internetu utwory zapisane w jej katalogu za pomocą sieci „peer–to–peer”, która pozwala na wymianę treści, będąc środkiem niezależnym, zdecentralizowanym i posiadającym zaawansowane funkcje wyszukiwania i pobierania.

Pismem procesowym z dnia 24 czerwca 2004 r. SABAM wystąpiła przeciwko Scarlet do prezesa tribunal de première instance de Bruxelles, podnosząc, że pozwana, jako ISP, ma...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX