Wiśniewska Weronika, Glosa do wyroku TS z dnia 23 października 2014 r., C-104/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 23 października 2014 r., C-104/13

1.Przedmiot glosy

Niniejsza glosa została poświęcona wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 23 października 2014 r. wydanemu w sprawie C-104/13, który dotyczy istotnych z praktycznego punktu widzenia kwestii dotyczących dopuszczania do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi .

Po pierwsze, komentowany wyrok odnosi się do tego, kto ma interes prawny w kwestionowaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu generycznego produktu leczniczego. W tym aspekcie istota komentowanego rozstrzygnięcia z jednej strony uderza prostotą, gdyż sprowadza się do ustalenia, czy przedsiębiorca farmaceutyczny będący podmiotem odpowiedzialnym co do określonego referencyjnego produktu leczniczego jest uprawniony do kwestionowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu generycznego produktu leczniczego wydanej na podstawie badania klinicznego lub przedklinicznego przeprowadzonego w odniesieniu do tego leku referencyjnego. Z drugiej zaś strony praktyczne znaczenie komentowanego wyroku jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX