Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 22 września 2011 r., C-244/10 i C-245/10

1.STAN FAKTYCZNY

Glosowane orzeczenie dotyczyło zakwestionowania przez władze niemieckie działalności stacji telewizyjnej, prowadzonej przez duńską spółkę Roj TV, z powodu sprzeczności z „ideą porozumienia między narodami”. Spółka Roj TV jest jedną ze spółek zależnych od Mesopotamia Broadcast (spółki holdingowej zarejestrowanej w Danii), prowadzącą – na podstawie duńskiej koncesji telewizyjnej – stację telewizyjną nadającą za pomocą satelity audycje w języku kurdyjskim na obszarze Europy i Bliskiego Wschodu, przy czym niektóre programy są produkowane przez spółkę mającą swoją siedzibę w Niemczech (pkt 16 wyroku). Władze tureckie oceniły niektóre z programów emitowanych przez Roj TV za wyraz poparcia dla celów Partii Pracujących Kurdystanu, która została uznana przez Unię Europejską za organizację terrorystyczną. W związku z tym w latach 2006-2007 władze tureckie wystąpiły do duńskiego organu nadzorującego stosowanie krajowych regulacji mediowych, implementujących przepisy tzw. dyrektywy nadawczej , z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację