Kohutek Konrad, Glosa do wyroku TS z dnia 21 stycznia 2016 r., C-74/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 21 stycznia 2016 r., C-74/14

1.STAN FAKTYCZNY

Eturas „UAB” (dalej: „Eturas”) to litewska spółka będąca administratorem oraz właścicielem praw do systemu oprogramowania (E-TURAS), służącego do rezerwacji wycieczek online. Z systemu tego korzysta kilkanaście biur podróży działających na obszarze Litwy. Wspomniane oprogramowanie pozwala biurom podróży, które zakupiły od spółki Eturas na mocy umowy licencję na użytkowanie, na proponowanie (za pośrednictwem ich własnej strony internetowej) sprzedaży wycieczek –– zgodnie z jednolitym sposobem prezentacji rezerwacji określonym przez Eturas. Wspomniana umowa licencyjna nie zawiera żadnych postanowień, na mocy których administrator tego oprogramowania mógłby zmieniać ceny usług świadczonych przez korzystające z owego systemu biura podróży. Każde biuro podróży posiada w oprogramowaniu E-TURAS osobiste konto elektroniczne, poprzez które ma dostęp do poczty związanej z systemem rezerwacji. Informacje wysłane przy pomocy tej poczty odczytuje się jak wiadomości e-mail, a co za tym idzie – muszą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX