Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 18 maja 1994 r., C-309/89

1.STAN FAKTYCZNY

Na podstawie art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 337/79/EWG Rady z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina Rada przyjęła rozporządzenie nr 3309/85/EWG w sprawie opisywania i prezentowania produktów z sektora win . Rozporządzenie nr 3309/85/EWG wprowadziło rozróżnienie na obowiązkowe i nieobowiązkowe oznaczenia win, z tym że stosowanie niektórych oznaczeń nieobowiązkowych związanych z jakością produkcji wina zostało poddane specjalnym uregulowaniom.

Rozporządzeniem nr 2045/89/EWG Rada zmieniła rozporządzenie nr 3309/85/EWG w odniesieniu do win musujących wysokiej jakości produkowanych w konkretnych regionach. Zgodnie z preambułą tego rozporządzenia w celu ochrony tradycyjnego nazewnictwa wina stosowanego we Francji i Luksemburgu oznaczenie „crémant” powinno być zarezerwowane dla niektórych win produkowanych w tych dwóch krajach. W związku z tym art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2045/89/EWG zmienił rozporządzenie nr 3309/85/EWG w ten sposób, że w jego art. 6...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?