Lipniewicz Rafał, Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-303/07

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-303/07

Uwagi wstępne

Fundamentalne swobody traktatowe od lat stanowią dla Trybunału podstawę do oceny przepisów krajowych państw członkowskich w zakresie opodatkowania podatkami bezpośrednimi - w odniesieniu zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych. W glosowanym wyroku Trybunał odniósł się do kwestii, czy swoboda przedsiębiorczości (art. 43 TWE) oraz swoboda przepływu kapitału (art. 56 TWE) oznaczają, iż w celu zrealizowania tych swobód spółka akcyjna lub fundusz inwestycyjny utworzone według przepisów prawa handlowego jednego państwa członkowskiego oraz spółka utworzona według prawa innego państwa członkowskiego mogą zostać uznane za porównywalne, pomimo że prawo pierwszego z tych państw nie przewiduje formy spółki w pełni odpowiadającej formie przewidzianej w innym państwie członkowskim.

Na bazie tej analizy Trybunał poddał następnie ocenie, czy zakres tych swobód obejmuje regulacje państwa członkowskiego zwalniające od podatku pobieranego u źródła dywidendy, wypłacanego przez spółkę zależną będącą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX