Lampart Marta, Glosa do wyroku TS z dnia 12 lutego 2004 r., C-218/01

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 12 lutego 2004 r., C-218/01

1.Przedmiot glosy

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczy możliwości uzyskania ochrony przez trójwymiarowe znaki towarowe . Niniejszy wyrok stanowi odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez niemiecki sąd, powstałe podczas postępowania sądowego odbywającego się w wyniku wniesienia odwołania przez Henkel KgaA, któremu niemiecki urząd patentowy odmówił rejestracji kolorowego trójwymiarowego znaku towarowego na podstawie braku jego zdolności odróżniającej .

Wyrok ten ma istotne znaczenie dla oceny możliwości uzyskania ochrony przez trójwymiarowe znaki towarowe, których zdolność odróżniająca ze względu na ich szczególną postać może spotykać się z licznymi – jak pokazuje orzecznictwo sądów wspólnotowych – wątpliwościami dotyczącymi jej istnienia w odniesieniu do zgłaszanych towarów lub usług.

Pytania skierowane do Trybunału dotyczyły interpretacji art. 3 ust. 1 lit. b, c i lit. epierwszej dyrektywy nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX