Lampart Marta, Glosa do wyroku TS z dnia 10 kwietnia 2008 r., C-102/07

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 10 kwietnia 2008 r., C-102/07

1.Przedmiot glosy

Przedmiotem niniejszej glosy jest wyrok w sprawie C-102/07 Adidas AG, Adidas Benelux BV, w którym Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w kwestii interpretacji przepisów dyrektywy Rady 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w zakresie możliwości uwzględnienia przy ocenie zakresu prawa wyłącznego wymogu dostępności znaku towarowego.

Trybunał Sprawiedliwości przyjął, iż wymóg ten może zostać uwzględniony w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie ograniczenie skutków prawa wyłącznego w postaci używania w obrocie handlowym wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. b ww. dyrektywy ).

Warto wskazać, iż jest to kolejne orzeczenie Trybunału w sprawie znaku towarowego należącego do firmy Adidas. Trybunał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX