Andrzejewska-Czernek Izabela, Glosa do wyroku TS z dnia 1 grudnia 2005 r., C-394/04 i C-395/04

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 1 grudnia 2005 r., C-394/04 i C-395/04

I.Wstęp

W sprawie będącej przedmiotem glosowanego wyroku problem dotyczył zwolnienia od opodatkowania usług udostępniania telefonu i telewizji chorym przebywającym w szpitalu oraz dostarczania posiłków i łóżek towarzyszącym im osobom zdrowym.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. b obowiązującej ówcześnie VI dyrektywy Rady, zwolnieniu podlegała opieka szpitalna i medyczna, jak również działalność ściśle z nią związaną, wykonywana przez instytucje zarządzane według prawa publicznego lub na warunkach porównywalnych z prawem publicznym, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne i inne oficjalnie uznane placówki o podobnym charakterze. Zgodnie natomiast z art. 13 część A ust. 2 lit. btej dyrektywy zwolnieniu temu nie podlegało jednak świadczenie usług lub dostawa towarów, jeśli nie były one konieczne do dokonywania transakcji, podlegających zwolnieniu, a ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX