Kolendowska-Matejczuk Marta, Glosa do wyroku TK z dnia 19 maja 2015 r., SK 1/14

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/3/173-182
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TK z dnia 19 maja 2015 r., SK 1/14

Streszczenie

Glosa dotyczy problematyki zgodności z Konstytucją zasad wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia, w zakresie, w jakim uzależniają wniesienie przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia od przesłanki powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania. W glosie podzielono zarówno sentencję, jak również uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX