Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/9/166-183
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Glosa do wyroku TK z dnia 14 listopada 2018 r., Kp 1/18

Streszczenie

Glosa do wyroku TK ma charakter krytyczny w zakresie zarówno sentencji, jak i uzasadnienia. Glosator zarzuca wyrokowi brak logiki i wewnętrzną sprzeczność, rozszerzenie zakresu zaskarżenia ponad żądania uczestników postępowania oraz to, że motywy rozstrzygnięcia podane w uzasadnieniu są niejasne. Jego zdaniem Trybunał, orzekając w sprawie, nie wykorzystał okazji do uporządkowania zagadnienia „związania przedmiotem i wzorcem kontroli”, w rzeczy samej, pożądanego wobec niejednolitego orzecznictwa, jak i zmieniającego się stanu prawnego w tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?