Sobolewski Przemysław, Glosa do wyroku SN z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1293/00

Glosy
Opublikowano: PS 2005/7-8/246
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1293/00

1. Glosowany wyrok dotyczy niezmiernie interesującej kwestii odpowiedzialności dziennikarskiej z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Gwałtowny rozwój mediów, jaki nastąpił w Polsce w ostatnich latach, przyczynia się niewątpliwie do coraz pełniejszej realizacji kontrolnej funkcji prasy w społeczeństwie demokratycznym, którego jest ona jednym z filarów. Jednakże pełna realizacja konstytucyjnej zasady wolności słowa wiąże się z niebezpieczeństwem wkroczenia mediów w prywatną sferę życia obywateli. Problem ten od wielu lat widoczny jest w orzecznictwie międzynarodowych instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka, w szczególności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka . Konflikt między prawem do swobodnej krytyki oraz wyrażania własnych opinii z jednej strony, a ochroną dóbr osobistych i prawem do prywatności z drugiej, zmusza nas do odpowiedzi na pytania o zakres wolności słowa i przesłanki zwolnienia dziennikarza z odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych. Należy zdawać sobie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX