Glosa do wyroku SN z dnia 27 czerwca 2002 r., IV CKN 1166/02 - OpenLEX

Księżak Paweł, Glosa do wyroku SN z dnia 27 czerwca 2002 r., IV CKN 1166/02

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/7-8/96
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 27 czerwca 2002 r., IV CKN 1166/02

1. Problematyka nienależnego świadczenia mimo swego ogromnego znaczenia praktycznego stosunkowo rzadko staje się przedmiotem publikowanych orzeczeń Sądu Najwyższego. Z dużym zainteresowaniem należy zatem odnotować glosowany wyrok z 27 czerwca 2002 r., tym bardziej że dotyczy mało u nas zbadanej kwestii spełnienia nienależnego świadczenia pod wpływem przymusu egzekucyjnego. Rozstrzygnięcie Sądu, choć twórczo rozwiązujące interesujący splot zagadnień, pozostawia jednak dużo wątpliwości co do swej trafności.

Dla potrzeb glosy wystarczające jest przypomnienie jedynie najważniejszych elementów stanu faktycznego. Pozwany B był pracownikiem powodowego przedsiębiorstwa A. W dniu 12 grudnia 1995 r. B złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko A na podstawie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Toruniu zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności. W wyroku tym zasądzono od A na rzecz B kwotę 12.612,60 zł, obejmującą należności pracownicze za okresy wyszczególnione w pozwie. W dniu 4 kwietnia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX