Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 26 marca 2015 r., II UK 145/14.

Wprowadzenie

Przedmiotem rozstrzygnięciaSądu Najwyższego stała się wykładnia przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego pracownikowi, który objęty jest ubezpieczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i który jednocześnie ma ustalone prawo do emerytury wojskowej. Problem prawny zainicjowany został decyzją ZUS, który odmówił S.P. prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, wskazując, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury. S.P. zakwestionował stanowisko ZUS, argumentując, że nie jest osobą uprawnioną do emerytury, bowiem prawa do takiego świadczenia nie nabył. Okolicznością istotną był fakt, że odwołujący jest uprawniony do emerytury wojskowej. Sądy pierwszej i drugiej instancji uznały za słuszne stanowisko organu rentowego i oddaliły odpowiednio odwołanie i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację