Glosa do wyroku SN z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02 - OpenLEX

Skąpski Michał, Glosa do wyroku SN z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/12/150
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02

W glosowanym wyroku Sąd Najwyższy rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę prawidłowości uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę jedynie osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego. Rozważenie podstaw tego orzeczenia wydaje się zasadne, mimo wydania już przez SN wielu wyroków w podobnych sprawach, które były przedmiotem glos, gdyż prowadzi to do wniosków o ogólniejszym charakterze, dotyczących uzasadniania wypowiedzeń i różnicowania statusu prawnego pracowników (tzw. dyferencjacji).

Uzasadnienie wyroku zawiera kilka wątków związanych z zarzutami kasacyjnymi, jednak warta analizy wydaje się przede wszystkim sprawa dopuszczalności uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę wyłącznie osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego. Wydaje się przy tym bez znaczenia, czy w danej sprawie chodzi o wiek emerytalny zwykły, obniżony czy też wcześniejszy, które to pojęcia zostały obszernie omówione w uzasadnieniu wyroku. Niezrozumiałe jest, w jaki sposób na status pracowniczy miałoby wpływać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX