Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 2003 r., III CKN 356/01 - OpenLEX

Rudnicki Stanisław, Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 2003 r., III CKN 356/01

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/10/122
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 2003 r., III CKN 356/01

Sama teza glosowanego orzeczenia jest na tyle abstrakcyjna i szeroka, że nie wywołuje wątpliwości co do prawidłowości wyrażonego w niej poglądu. Mieści się w nim bowiem zarówno nabycie od nieuprawnionego konwalidowane skutkami rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 ukwh), jak i sprzedaż rzeczy stanowiącej własność osoby trzeciej (art. 556 kc). Pomimo to do napisania glosy motywuje zarówno sam stan faktyczny, na podstawie którego nastąpiło rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy, jak i wnioski, do jakich doszedł Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu kasacji. Występujące przy tej okazji zagadnienie oceny prawnej nieuprawnionego rozporządzenia cudzą rzeczą stanowi najwidoczniej jakiś problem w orzecznictwie sądowym, skoro ostatnio można zauważyć wzrastającą liczbę spraw sądowych wynikających z oszukańczych transakcji, polegających na rozporządzeniu rzeczą stanowiącą własność osób trzecich przez osobę nieuprawnioną. Na tym tle wypowiedziano w orzecznictwie sądów szereg poglądów trafnych i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX