Driczinski Sławomir, Glosa do wyroku SN z dnia 24 marca 2000 r., I PKN 553/99

Glosy
Opublikowano: OSP 2002/2/27
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 24 marca 2000 r., I PKN 553/99

1. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Sąd Najwyższy kilkakrotnie zajmował się problematyką zadaniowego miernika pracy . Jest to spowodowane znacznym zainteresowaniem pracodawców tym systemem czasu pracy i w związku z tym coraz częstszym stosowaniem go w praktyce. Jak się okazuje, wiedza na jego temat jest wciąż niewystarczająca, aby stosować go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niejednokrotnie SN poruszał też kwestie związane z godzinami nadliczbowymi oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W przedmiotowym orzeczeniu doszło do połączenia wyżej wskazanych tematów, przez co z materialnoprawnego punktu widzenia wymaga ono szczególnej uwagi. Sąd Najwyższy mimo uchylenia zaskarżonego orzeczenia ze względu na przesłanki formalne, zawarł w rozstrzygnięciu szereg wskazówek merytorycznych dla sądu niższej instancji, mającego rozpatrzyć sprawę co do istoty. Muszę podkreślić, że pełna ocena przedmiotowego wyroku, ze względu przede wszystkim na zbyt małą ilość informacji o stanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX