Gersdorf Małgorzata, Glosa do wyroku SN z dnia 24 czerwca 1998 r., I PKN 169/98

Glosy
Opublikowano: OSP 2002/1/8
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 24 czerwca 1998 r., I PKN 169/98

1. Komentowane orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczy przekształcenia organizacyjnego spółdzielni pracy i przejścia jej zakładu na innego pracodawcę. nie będącego spółdzielnią pracy. Innymi słowy, dotyczy przekazania przez spółdzielnię jej zakładu innej osobie prawnej. Ad casum przejęcie dotyczyło spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Już w tym miejscu wypada wskazać, iż orzeczenie Sądu Najwyższego rozstrzygające konkretną sprawę, w konkretnym stanie prawnym (tj. przed nowelizacją przepisu art. 23[1] kp) wymaga pełnej aprobaty. Trafnie pozwala też na zastosowanie do spółdzielczej umowy o pracę przepisu art. 23[1] kp.

2. Na jego tle można jednak rozważać problemy, które powstałyby w dzisiejszym stanie prawnym, tj. po przeprowadzonej w 1996 r. nowelizacji przepisu art. 23[1] kp.

3. Unormowań kwestii prawnych związanych ze zmianami organizacyjnymi zachodzącymi w spółdzielniach, w tym w spółdzielniach pracy, było wiele, przy czym miały one precedensowy charakter. Przypomnijmy tylko, iż...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX