Stachowiak Stanisław, Glosa do wyroku SN z dnia 19 września 2000 r., V KKN 358/00

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2001/10/103-107
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku SN z dnia 19 września 2000 r., V KKN 358/00

Teza glosowanego wyroku Sądu Najwyższego zasługuje niewątpliwie na uwagę oraz nieco szersze omówienie sytuacji procesowej, której dotyczy.

Zgodnie z przepisem art. 374 § 1 k.p.k., obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Jedną z sytuacji w naszym systemie procesowym, kiedy to ustawa „stanowi inaczej”, jest przepis art. 479 § 1 k.p.k., dopuszczający w trybie uproszczonym prowadzenie rozprawy głównej bez udziału oskarżonego.

Ustawodawca jasno zatem określa regułę, zaznaczając zarazem, że wyjątki od niej muszą być przewidziane w ustawie. Co więcej, zgodnie z przepisem art. 439 § 1 pkt 7k.p.k., niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, sąd odwoławczy uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa. Ustawodawca zatem to uchybienie traktuje jako bezwzględny powód uchylenia orzeczenia, jednak tylko na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX