Kaliński Maciej, Glosa do wyroku SN z dnia 19 czerwca 2008 r., V CSK 19/08

Glosy
Opublikowano: PS 2009/9/125-132
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku SN z dnia 19 czerwca 2008 r., V CSK 19/08

1. Z uwagą i zainteresowaniem powitać należy kolejną wypowiedź Sądu Najwyższego dotyczącą problematyki lucrum cessans. Rozwój obrotu gospodarczego powoduje, że zagadnienia utraconych korzyści stawiać będą orzecznictwu coraz większe wymagania i stawiać przed nim kwestie, które dotychczas nie występowały bądź były traktowane marginalnie. Tak też ocenić należy zagadnienia wpływu opodatkowania, a szerzej danin publicznych, na wysokość odszkodowania (pkt 6 dalej).

2. Stan faktyczny przedstawiał się w największym skrócie następująco. Powód wynajął od pozwanych lokal użytkowy. Z winy pozwanych nie doszło do jego objęcia w posiadanie przez powoda, co prawomocnie ustalono w innym postępowaniu.

W procesie powód dochodził odszkodowania, na które składały się następujące pozycje: koszty kredytu zaciągniętego na zakup sprzętu i wyposażenia lokali, koszty przechowywania sprzętu, utracona amortyzacja środków trwałych, koszty uzyskania koncesji (chyba raczej zezwolenia?) na sprzedaż piwa, czynsz najmu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX