Daniluk Paweł, Glosa do wyroku s.apel. z dnia 30 grudnia 2003 r., II AKa 481/03

Glosy
Opublikowano: OSP 2006/2/22
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku s.apel. z dnia 30 grudnia 2003 r., II AKa 481/03

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 30 grudnia 2003 r. dotknął niezwykle interesującego zagadnienia, a mianowicie roli i znaczenia zgody uprawnionego w prawie karnym. Należy zauważyć, że problematyka ta bardzo rzadko rozważana jest w orzecznictwie sądowym. Sprawia to, iż przedmiotowy wyrok jest szczególnie interesujący, a w związku z tym zasługuje na bliższą analizę.

Przeprowadzone przez SA we Wrocławiu rozważania o zgodzie uprawnionego, miały miejsce w związku z zarzutem podniesionym przez prokuratora we wniesionej apelacji. Prokurator zakwestionował potraktowanie przez Sąd Okręgowy zachowań oskarżonych jako osobnych czynów ciągłych jedynie z tego powodu, że udzielali oni środków odurzających różnym osobom. Skarżący stanął bowiem na stanowisku, iż dobra prawne chronione przez art. 45 i 46 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej jako upn) nie mają charakteru osobistego, a tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, aby oskarżonym przypisać, w odpowiednim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX