Glosa do wyroku s.apel. z dnia 17 kwietnia 2003 r., II AKa 75/03 - OpenLEX

Kurzępa Bolesław, Glosa do wyroku s.apel. z dnia 17 kwietnia 2003 r., II AKa 75/03

Glosy
Opublikowano: PS 2004/10/129
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku s.apel. z dnia 17 kwietnia 2003 r., II AKa 75/03

1. Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2003 r. II AKa 75/2003 (OSA 2003/10 poz. 97 str. 7) zapadł w sprawie o dość nietypowym stanie faktycznym. Otóż, Sąd Okręgowy w Cz. uniewinnił dwóch oskarżonych od zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 152 § 1 kk, polegającego na tym, że w dniu 25 stycznia 2000 r. w L., działając wspólnie i w porozumieniu, w prywatnym gabinecie ginekologicznym, za zgodą pokrzywdzonej, przerwali jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży. U podstaw takiej właśnie decyzji, jak można domniemywać, legły, między innymi, rozbieżne zeznania pokrzywdzonej, która, będąc kilkakrotnie przesłuchiwaną w toku śledztwa oraz w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, raz twierdziła, że zdawała sobie sprawę, że płód jest żywy, innym razem zaś zeznawała, że w chwili wykonania zabiegu ciąża była już martwa. Szczególnie istotne okazały się zeznania złożone przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX