Zdun-Załęska Katarzyna, Glosa do wyroku NSA z dnia 3 grudnia 2014 r., II GSK 1630/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 3 grudnia 2014 r., II GSK 1630/13

Stan prawny w sprawie stanowiącej przedmiot rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Glosowanym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r., VI SA/Wa 2053/12 i oddalił skargę K.G. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia 10 sierpnia 2012 r. utrzymującą w mocy uchwałę Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 r. o odmowie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej.

K.G. odbywała aplikację notarialną w latach 2010-2012 w rozumieniu obowiązującego wówczas art. 72 § 1ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) – dalej jako: pr. not. albo prawo o notariacie. Zgodnie z treścią tego przepisu, aktualną na dzień wydawania przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie ww. uchwały, aplikacja notarialna rozpoczynała się dnia 1 stycznia każdego roku, trwała 2 lata i 6 miesięcy i polegała na zaznajomieniu się aplikanta z całokształtem pracy notariusza. W ramach szkolenia aplikant był obowiązany do zaznajomienia się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX