Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z dnia 17 sierpnia 1993 r., SA/Po 3155/92

Glosy
Opublikowano: OSP 1995/9/188
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 17 sierpnia 1993 r., SA/Po 3155/92

1. Należy podzielić pogląd zawarty w pierwszej tezie glosowanego wyroku. Nie powinna bowiem budzić najmniejszych wątpliwości okoliczność, iż art. 24 § 3 kpa dotyczy wszystkich pracowników organu administracji. Ze względu na ratio legis tego przepisu - zapewnienie bezstronności w sposobie rozstrzygnięcia sprawy - może w nim chodzić wyłącznie o pracowników merytorycznych, poczynając od referenta, a kończąc na piastunie funkcji organu administracji państwowej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 kpa. W tym ostatnim przypadku jednak pojawia się dość zasadniczy problem związany z tym, kto będzie władny wydać postanowienie o wyłączeniu, ewentualnie o odmowie wyłączenia, pracownika, który pełni funkcję organu administracji. W przypadku gdy postępowanie toczy się przed terenowymi organami administracji rządowej, sytuacja wydaje się klarowna. Organ wyższego stopnia, np. wojewoda w odniesieniu do kierownika rejonu, może być potraktowany jako bezpośredni przełożony. I to on właśnie wyda postanowienie o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX