Glosy
Opublikowano: OSP 1992/2/29
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 16 maja 1991 r., SA/Wr 371/91

1. Zanim będzie można przystąpić do analizy glosowanego orzeczenia i jego tez, należy scharakteryzować główne elementy stanu prawnego istniejącego w dziedzinie spraw poddanych sądowej kontroli. Ten stan prawny nie został jasno zdeterminowany przez prawodawcę, a to dlatego, że w ustawie z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego nie zamieszczono przepisów przechodnich, które odnosiłyby się do skutków prawnych uchylenia wcześniej istniejących wyłączeń szeregu postępowań spod mocy obowiązującej kpa, m.in. postępowania w sprawach powszechnego obowiązku obrony kraju. Określenie zakresu mocy obowiązującej przepisów kpa w sprawach uregulowanych przepisami o powszechnym obowiązku obrony kraju już po wejściu w życie noweli z 1990 r. ma istotne znaczenie, bo pozwala ustalić, jaki jest tryb postępowania w tych sprawach oraz wymagania stawiane orzecznictwu administracyjnemu w tych sprawach.

2.1. W rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację