Glosy
Opublikowano: ZNSA 2019/4/158-168
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 15 grudnia 2017 r., I OSK 1408/17

Tezy:

1. Posiadanie przez studenta substancji psychotropowych stanowi nie tylko złamanie prawa, ale również niedopełnienie zobowiązań wynikających z roty złożonego ślubowania, co narusza godność akademicką oraz godzi w dobre imię uczelni i daje podstawę do wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni.

2. Zakwalifikowanie czynu przez sąd powszechny jako przestępstwa o niskiej szkodliwości nie obliguje organów uczelni w postępowaniu dyscyplinarnym do uznania takiej kwalifikacji za okoliczność łagodzącą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację