Glosa do wyroku NSA z 13 grudnia 2010 r., I FPS 7/10 - OpenLEX

Jaśkiewicz Jacek, Glosa do wyroku NSA z 13 grudnia 2010 r., I FPS 7/10

Glosy
Opublikowano: PPP 2014/12/109-114
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z 13 grudnia 2010 r., I FPS 7/10

Stosowanie przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. b prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obarczone jest licznymi wątpliwościami. Dotyczą one przede wszystkim relacji granic i głębokości kontroli sądowej do podstaw wznowienia postępowania administracyjnego. Języczkiem u wagi jest tu zwrot „naruszenie prawa”, występujący w treści powołanego przepisu. Wokół wykładni tego zwrotu koncentruje się przede wszystkim, przedstawiony w pytaniu składu zwykłego Naczelnego Sądu Administracyjnego, spór o to, czy sąd administracyjny może uwzględnić wszystkie podstawy wznowienia określone w § 1 art. 240 Ordynacji podatkowej , czy tylko niektóre z nich.

Dylemat ten ma dość długą historię, o czym przekonują bogata literatura i orzecznictwo, tym bardziej że analogiczny problem dotyczy relacji art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a. do art. 145 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego . Nie ma jednak potrzeby cytowania konkurujących stanowisk, gdyż zostały one szczegółowo przytoczone w uzasadnieniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX