Sieradzka Małgorzata, Glosa do wyroku KIO z dnia 25 maja 2009 r., KIO/UZP 628/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku KIO z dnia 25 maja 2009 r., KIO/UZP 628/09

1. Możliwość składania oferty wariantowej uzależniona jest od decyzji samego Zamawiającego, a nie od woli wykonawców ubiegających się o zamówienie. Złożenie oferty wariantowej polega na tym, że zamawiający wprowadza do SIWZ szczegółowy opis sposobu przedstawienia tej oferty, czyli przynajmniej jej minimalne warunki, związane z alternatywnym sposobem wykonania przedmiotu zamówienia.

2. W razie braku warunków co do sposobu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia należy uznać, że wykonawcy mogą sformułować treść ofert w tym zakresie w dowolny sposób, jednak - co należy podkreślić - zgodny z warunkami SIWZ.

3. Zatem pojęcie "dowolność w formułowaniu treści oferty w zakresie sposobu wykonania zamówienia”, które jest dopuszczalne w sytuacji, gdy zamawiający nie określił szczegółów, w jaki sposób wykonawca przewiduje świadczenie usługi objętej przedmiotem zamówienia na rzecz zamawiającego, nie może oznaczać zawarcia w treści oferty odmiennych postanowień niż określone przez zamawiającego i znajdujące się w SIWZ.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX