Glosy
Opublikowano: ZNSA 2019/4/169-180
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 grudnia 2018 r., 68924/12

Streszczenie: W omówionym w glosie wyroku w sprawie Słomka przeciwko Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł o naruszeniu przez Polskę art. 6 oraz art. 10Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał dopatrzył się naruszenia prawa do bezstronnego sądu w wyniku kumulacji ról procesowych przez członków składu orzekającego, którzy będąc przedmiotem ataku słownego skarżącego podczas rozprawy, wymierzyli mu karę porządkową 14 dni pozbawienia wolności. Ponadto ETPC stwierdził naruszenie prawa do skutecznego środka zaskarżenia, albowiem postanowienie w przedmiocie kary porządkowej było zgodnie z ustawą natychmiast wykonalne, a obowiązujące przepisy prawa nie obligowały sądów ani do obligatoryjnego wstrzymania wykonania postanowienia, ani do rozpoznania zażalenia przed rozpoczęciem wykonywania kary. Autor glosy aprobuje treść tego rozstrzygnięcia. Przytaczając poglądy ETPC z innych podobnych spraw w swoim opracowaniu autor przedstawił postulowane kierunki wykonania tego wyroku....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację