Rodak Bartosz, Glosa do wyroku ETPC z dnia 28 listopada 2013 r., 39534/07

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku ETPC z dnia 28 listopada 2013 r., 39534/07

1.Wprowadzenie

Dostęp do informacji publicznej jest coraz powszechniejszy. Jednostki coraz chętniej domagają się ujawnienia rozstrzygnięć i danych istotnych z punktu widzenia swojego interesu, ale również związanych z powszechnym zainteresowaniem daną problematyką – stąd rosnąca ilość wniosków o informację publiczną dotyczącą np. umów zawieranych przez sądy, informację dotyczącą przetwarzanych przez służby specjalne danych i ich charakteru. Rośnie również możliwość zapoznawania się z informacją publiczną za pomocą Internetu – do niedawna w formie on-line dostępne były wyroki NSA i WSA oraz orzeczenia SN i TK, w chwili obecnej dostępne są również orzeczenia większości sądów niższego rzędu – można spodziewać się, że w niedługim czasie dostępne będą wszelkie orzeczenia sądów rejonowych. Istotne jest zatem ustalenie, jakie przyczyny mogą stać u podstaw odmowy udostępnienia informacji publicznej, a także jakie standardy obowiązują w trakcie procedury uzyskania tej informacji.

2.Stan faktyczny i krajowe ramy prawne

Skarżąca jest austriackim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX