Górski Marcin, Glosa do wyroku ETPC z dnia 18 maja 2010 r., 20870/04

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku ETPC z dnia 18 maja 2010 r., 20870/04

1.Stan faktyczny

Walentyna Belka urodziła się w 1934 r. Jej rodzice prowadzili gospodarstwo rolne nieopodal Poznania. W 1940 r. niemieckie władze okupacyjne usunęły rodzinę skarżącej z zajmowanego przez nią gospodarstwa rolnego wraz z domem. Następnie po pobycie w obozie przejściowym rodzina trafiła do Generalnej Guberni, do miejscowości Szaniawy.

W dniu 16 czerwca 2001 r. skarżąca wystąpiła do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie o świadczenie pieniężne dla ofiar prześladowań niemieckich z czasów II wojny światowej. Do wniosku załączyła dokument potwierdzający rejestrację w Szaniawach, dokument potwierdzający udzielenie jej pierwszej komunii, wydany przez proboszcza parafii w Trzebieszowie, akt zgonu matki (który miał miejsce w Szaniawach), oświadczenia trzech świadków potwierdzających wysiedlenie skarżącej z prowincji poznańskiej do Szaniaw, książeczkę pracy (Arbeitsbuch) siostry ojca skarżącej, a także szereg pism polskich urzędów informujących skarżącą o braku możliwości uzyskania dokumentów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX