Lipiński Piotr, Glosa do wyrok WSA z dnia 1 kwietnia 2014 r., III SA/Łd 1196/13

Glosy
Opublikowano: OwSS 2015/2/128-137
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyrok WSA z dnia 1 kwietnia 2014 r., III SA/Łd 1196/13

1 

Omawiany wyrok został wydany w wyniku wniesienia skargi w sprawie dotyczącej cofnięcia uprawnień do wykonywania zawodu diagnosty. Jest on wart uwagi, ponieważ obok opisywanego zagadnienia sąd zajął się także wykładnią przepisów regulujących wykonywanie okresowych badań technicznych pojazdów sprowadzonych zza granicy przed pierwszą rejestracją na terenie Polski. Kwestia ta nabrała istotnego znaczenia w związku z coraz liczniejszym przedstawianiem do rejestracji pojazdów pochodzących z innych krajów. Ponadto przyjęte przez skład orzekający stanowisko przyniosło także konsekwencje praktyczne nie tylko w zakresie przedmiotowej sprawy.

2

Stosownie do art. 83b ust. 1 prawa o ruchu drogowym starosta (a w przypadku miast na prawach powiatu prezydent miasta) sprawuje nadzór na funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów. W ramach tego nadzoru pracownicy ww. organu oraz Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzają, przynajmniej raz w roku, kontrolę funkcjonowania tych podmiotów zarówno pod...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX