Tobis Aleksander, Glosa do uchwały SN z dnia 31 sierpnia 1994 r., I KZP 11/94

Glosy
Opublikowano: OSP 1995/4/74
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 31 sierpnia 1994 r., I KZP 11/94

Glosowana uchwała dotyczy rozstrzygnięcia jednego z problemów prawnych na tle możliwości powstania kolizji w praktyce przyjmowania minimum odbycia kary wymaganego do warunkowego zwolnienia, gdy w grę wchodzą kary nie podlegające łączeniu. Powstały problem prawny rzeczywiście wymagał wykładni, ponieważ niedoskonałość legislacyjna art. 91 kk sprawiła, że brak normy, która regulowałaby ustalenie ustawowego minimum w przypadkach zbiegu podstaw uzasadniających przyjęcie określonego w ustawie minimum odbycia kary, jak i zbiegu minimów. Przepisy o minimach nie rozwiewają wszystkich mogących powstawać wątpliwości zarówno przy zbiegu podstaw dookreślenia minimum, gdy była wymierzona tylko jedna kara, w tym łączna, jak i w przypadku, kiedy wykonane mają być kary nie podlegające łączeniu. Możliwości krzyżowania się podstaw do określenia minimum, jak i zbiegu minimów jest wiele.

Sąd Najwyższy zajął się jednym z przypadków kolizji minimów, których podstawy określenia były niewątpliwe. Wątpliwość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX